Saturday, July 4, 2009

Perlembagaan payung keselamatan

JUN 29 — Matlamat Perkara 149 Perlembagaan Persekutuan perlu dihayati semula sebelum pindaan dilakukan kepada mana-mana akta keselamatan negara, khususnya Akta Keselamatan Dalam Negeri (ISA) 1960.


Peruntukan ini memberikan kuasa kepada kerajaan untuk mencegah perbuatan subversif, keganasan terancang dan jenayah yang memudaratkan awam.
Ia juga merupakan teras kepada undang-undang seperti ISA, di samping mencegah pelbagai ancaman yang dijangka muncul (perceived threats) dan ancaman keselamatan bukan tradisional seperti terorisme, sabotaj, cauvinisme dan pengkhianatan.


Dalam konteks kajian keselamatan kontemporari, peruntukan ini bukan sahaja menjamin keselamatan negara, malahan keselamatan politik, keselamatan masyarakat dan keselamatan ekonomi yang dikaji secara meluas dan mendalam berikutan beberapa konflik etnik di era pasca Perang Dingin.


Antara kajian ini terkandung dalam buku-buku Buzan (1991), Buzan, Waever, De Wilde (1998), Scherrer (2003), Mackerras (2003), Guzzini & Jung (2004), Sheehan (2005), dan Booth (2007).
Keselamatan Politik.


Buzan (1991:19) menyatakan, keselamatan politik adalah mengenai keupayaan organisational sesebuah negara, sistem kerajaan dan ideologi yang menjadi legitimasi kerajaan berkenaan.
Aspek keselamatan ini terkandung dalam Perkara 149(1)(b) yang mencegah tindakan "membangkitkan perasaan tidak suka terhadap Yang di-Pertuan Agong atau mana-mana kerajaan dalam Persekutuan."


Dan, Perkara 149(1)(d) yang melarang tindakan "untuk mendapatkan diubah, dengan apa-apa cara lain daripada cara yang sah, apa-apa jua yang tertubuh menurut undang-undang" di Malaysia.


Maksud 149(1)(d) diperjelaskan oleh mukadimah ISA yang menyatakan "untuk mendapatkan perubahan, selain dengan cara yang sah. Kerajaan Malaysia yang sah yang ditubuhkan menurut undang-undang."


Kedua-dua peruntukan Perlembagaan ini menjamin keselamatan politik kerana institusi Yang di-Pertuan Agong adalah lambang demokrasi berparlimen dan raja berperlembagaan yang menjadi ideologi nasional negara. Tindakan merobah kerajaan secara tidak sah pula adalah mencanggahi prinsip-prinsip demokrasi.


Keselamatan Masyarakat
Keselamatan masyarakat adalah mengenai kemampanan pola tradisional bahasa, kebudayaan dan agama serta identiti dan adat resam dalam suatu keadaan yang melalui evolusi (Buzan (1991:19).


Lazimnya, keselamatan masyarakat juga merangkumi keselamatan insan seperti keselamatan pribumi, keselamatan etnik dan keselamatan identiti.
Aspek keselamatan ini terangkum dalam Perkara 149(1)(a) yang mencegah tindakan "menyebabkan kekerasan yang dirancang terhadap orang atau harta, atau untuk menyebabkan sebilangan besar warganegara takut akan kekerasan itu;"
Perkara 149(1)(c) yang mencegah perbuatan "mengembangkan perasaan jahat atau permusuhan antara beberapa kaum atau golongan penduduk yang mungkin menyebabkan kekerasan;"


Dan, Perkara 149(1)(f) yang melarang tindakan "yang mendatangkan mudarat ketenteraman awam atau keselamatan, dalam Persekutuan atau mana-mana bahagiannya."
Peruntukan ini juga terkandung dalam Mukadimah ISA yang melarang individu melakukan keganasan terancang dan Fasal 8(1) ISA yang mengizinkan tahanan pencegahan ke atas individu yang berhasrat mendatangkan mudarat kepada keselamatan Malaysia.
Seluruh peruntukan ini selaras dengan ciri-ciri keselamatan masyarakat kerana api perkauman dan konflik etnik, jika tidak dicegah, boleh menjejaskan kesejahteraan serta identiti rakyat Malaysia yang majmuk.


Ini membuktikan ISA yang bersumberkan Perkara 149 bukan undang-undang yang bertujuan untuk melenyapkan pengkritik kerajaan, ketua parti pembangkang, pemimpin pelajar dan peneraju kesatuan sekerja, seperti dipropagandakan oleh pemimpin pembangkang tertentu di Malaysia.


Sebaliknya, Perkara 149 dan ISA adalah undang-undang yang menghalalkan tindakan sesiapa juga yang memerintah Malaysia untuk melindungi keselamatan rakyat supaya identiti mereka tidak terjejas, konflik etnik dapat dibendung dan keganasan etnik dapat dielakkan.


Keselamatan Ekonomi.
Buzan (1991:19) menghuraikan, keselamatan ekonomi melibatkan akses kepada sumber-sumber, kewangan dan pasaran yang diperlukan untuk memelihara tahap kebajikan rakyat dan kuasa negara. Aspek keselamatan ini termaktub dalam Perkara 149(1)(a) yang melarang tindakan "kekerasan yang dirancang terhadap harta", dan Perkara 149(1)(e) yang melarang tindakan yang "mendatangkan mudarat kepada ketenteraman awam atau keselamatan dalam Persekutuan atau mana-mana bahagiannya."
Aspek ini juga terkandung dalam Fasal 8(1) ISA mengenai tindakan individu yang "boleh mendatangkan mudarat kepada penyenggaraan perkhidmatan perlu di dalam negara atau kepada kehidupan ekonominya."
Huraian ini membuktikan bahawa keselamatan ekonomi negara dan rakyat adalah dilindungi oleh Perkara 149 dan ISA. Sebarang dakyah sebaliknya adalah bertujuan untuk mengelirukan rakyat supaya mendesak kerajaan memansuhkan ISA.


Keselamatan Rejim
Seluruh peruntukan dalam Perkara 149 dan ISA juga memberikan perlindungan kepada keselamatan rejim yang memfokus kepada negara, individu, dan kumpulan sosial di sesebuah negara.
Antara nilai-nilai teras yang dipertahankan menerusi konsep keselamatan rejim adalah ideologi politik pemerintah, perpaduan etnik, keharmonian agama, institusi raja, pembangunan dan kemakmuran.
Keselamatan rejim disifatkan sebagai keselamatan kerajaan (Buzan 1985) kerana ia memelihara kelangsungan negara Dunia Ketiga, khususnya bila masyarakat majmuknya tidak berkongsi nilai dan kepentingan nasional yang serupa.


Keselamatan Pribumi
Keselamatan pribumi dihuraikan secara tidak langsung menerusi konsep keselamatan etnik dan identiti yang antara lainnya adalah mengenai migrasi serta dampaknya kepada penduduk asal di sesebuah negara.
Menurut Sheehan (2005:92), Buzan menyifatkan migrasi sebagai ancaman kepada masyarakat kerana ia mengancam identiti warganegara (pribumi) di sesebuah negara. Isu migrasi dikategorikan sebagai ancaman keselamatan sejak tahun 1990-an.
Scherrer (2003:95-97) pula menyatakan, serangan terhadap identiti sesuatu kelompok boleh mendorong pemberontakan; perbuatan mempolitikkan etnisiti makin bertambah; dan etnisiti terus menjadi elemen dalam sesuatu pertelingkahan sosial.
Huraian ini membuktikan tindakan mempertikaikan peruntukan Perlembagaan mengenai Islam, Raja Melayu, Bahasa Melayu, orang Melayu, Bumiputera dan keistimewaan mereka, adalah tindakan anti-nasional.
Ini kerana tindakan sedemikian boleh "menimbulkan perasaan jahat atau permusuhan antara beberapa kaum atau golongan penduduk yang mungkin menyebabkan kekerasan," seperti yang dihuraikan dalam Perkara 149(1)(c).


Tindakan Futuristik
Oleh sebab itu para pejuang kemerdekaan Malaysia menangani masalah etnisiti seperti ini secara proaktif. Ia dilakukan menerusi kewujudan konsep pribumi yang ditafsir secara Perlembagaan dalam Perkara 160, 161A, (6)(a)), 161A(7) dan 161A(6)(b) Perlembagaan Persekutuan.
Konsep kewarganegaraan rakyat bukan pribumi pula ditafsir secara Perlembagaan menerusi Perkara 14, 15, 15A, 16, 16A, 18, 19 dan 22 Perlembagaan Persekutuan. Tafsiran ini juga berasaskan prinsip muafakat dan toleransi antara kaum.
Menurut Leong H. Liew (2005:88), pemberian hak-hak kewarganegaraan kepada bukan Melayu di Malaysia adalah sebagai pertukaran kepada pengiktirafan bukan Melayu kepada hak-hak istimewa orang Melayu.
Etnik keturunan Cina khususnya, wajar menginsafi hakikat ini kerana Mackerras (2003) membuktikan bahawa layanan terhadap masyarakat minority di Malaysia adalah lebih baik berbanding di China, Indonesia dan Thailand.
Etnisiti di negara-negara tersebut, melainkan di Indonesia dan Thailand, memang belum pernah mencetuskan konflik seperti tragedi 13 Mei. Ini kerana ketiadaan aktor politik yang mengeksploitasikan isu-isu etnisiti.
Ini membuktikan bahawa masalah etnisiti di Malaysia boleh dibendung dan dielakkan sekiranya tiada pemimpin politik menggunakan isu berkenaan untuk mendapatkan pengaruh dan sokongan.
Menurut Leong H. Liew (2005: 92-93), eksploitasi isu-isu etnik dilakukan secara agresif oleh parti-parti pembangkang Cina sewaktu Pilihan Raya Umum (PRU) tahun 1969.
Mereka memperolehi pertambahan kerusi. Tetapi, tindakan mereka menyebabkan orang Melayu terancam sehingga mencetuskan ketakutan dan kemarahan yang belum pernah terjadi sejak Perang Dunia Kedua. Akibatnya adalah Tragedi 13 Mei 1969.


Pelindung Rakyat
Kesimpulannya, tragedi 13 Mei boleh berulang jika masih ada pihak mengeksploitasi isu-isu etnik. Ia juga boleh meletus kerana isu etnik yang digandingkan dengan isu hak-hak asasi kini jadi semakin ketara.
Wacana mengenai hak-hak asasi ini dimunculkan menerusi pelbagai tuntutan hak-hak sivil, politik, etnik dan demokrasi. Wacana ini terbahagi kepada aliran universalis yang menerima dukungan Barat dan aliran komunitarian yang wujud di Asia (Mackerras 2003:4-5).
Pendukung aliran universalis menitikberatkan hak-hak sesuatu kelompok. Mereka ketepikan elemen sejarah dan permuafakatan kaum. Mereka juga tidak pedulikan dampak negatif perjuangan mereka kepada keselamatan negara dan rakyat.
Gerakan ini kian menonjol di Malaysia. Kes-kes membabitkan Islam diheret ke mahkamah sivil. Keistimewaan pribumi terus dipolitikkan. Bahasa Melayu cuba disinonimkan dengan bahasa etnik lain, termasuk untuk kegunaan di papan tanda jalan.
Fenomena ini membuktikan Perkara 149 Perlembagaan Persekutuan dan ISA adalah penting untuk melindungi seluruh peruntukan Perlembagaan mengenai pribumi yang masih dipolitikkan oleh sesetengah pemimpin parti politik di Malaysia.
Ia juga memperkukuhkan hujah bahawa seluruh peruntukan Perlembagaan mengenai Agama Islam, Raja-Raja Melayu, orang Melayu, Bumiputera, dan Bahasa Melayu tidak akan mencetuskan konflik etnik jika tidak dieksploitasi oleh sesetengah pemimpin politik dan pertubuhan sivil.
Oleh itu, rakyat Malaysia tidak harus terpengaruh dengan dakyah kononnya ISA yang bersumberkan Perkara 149 Perlembagaan Persekutuan adalah akta yang menindas rakyat.
Sebaliknya, semua undang-undang keselamatan di Malaysia yang bersumberkan Perkara 149, termasuk ISA adalah penting untuk menjamin keselamatan negara dan kesejahteraan rakyat jelata.


Undang-undang seperti ini tidak wajar dimansuhkan. Sebarang pindaan mengenainya tidak boleh mengkompromikan matlamat Perkara 149 yang melindungi kepentingan serta kelangsungan pribumi, rakyat bukan pribumi, dan lain-lain peruntukan strategik dalam Perlembagaan Persekutuan. — Utusan Malaysia


Editor: Jika ISA hendak dimansuhkan, pastikan Akta Hasutan di pinda agar sesiapa yang menghasut terhadap hak istimewa orang Melayu hendaklah di sebat dengan rotan minima 6 kali sebatan dan penjara tidak kurang daripada 3 tahun.

Chin Peng mahu lawan Melayu?


MEMPERLEKEH PERJUANGAN [MELAYU] UMNO

Oleh Tun Mahathir Mohamad
Jun 4, 2009


1. Terdapat usaha berterusan untuk memperlekeh perjuangan UMNO dan orang Melayu untuk kemerdekaan.

2. Kononnya orang yang pertama memperjuangkan kemerdekaan ialah Chin Peng, pemimpin Parti Komunis Malaya. Chin Peng lah yang cuba membebaskan Malaya daripada penjajah British sebelum mana-mana orang Melayu mencuba melakukannya.

3. Perjuangan UMNO adalah kemudian dari itu.

4. Chin Peng bukanlah orang yang pertama yang memberontak melawan British. Sebelum Parti Komunis Malaya (PKM atau MCP - Malayan Communist Party), sudah ada Kesatuan Melayu Muda (KMM) yang bergerak sebelum Perang Dunia II. Mereka tidak mendapat sokongan penuh daripada orang Melayu Semenanjung kerana mereka cenderung ke kiri. Dengan itu perjuangan mereka tidak begitu berhasil. Namun terdapat beberapa pertubuhan yang secara tidak langsung mewarisi perjuangan mereka. Malay Nationalist Party atau Party Kebangsaan Melayu, Angkatan Belia Insaf dan Putera adalah di antara pertubuhan yang meneruskan perjuangan KMM. Mereka juga tidak mendapat sokongan daripada majoriti orang Melayu kerana disyaki dipengaruhi oleh Komunis.

5. Selepas KMM barulah datang Chin Peng dan PKM. Chin Peng berjuang untuk mendirikan sebuah Communist Dictatorship di mana dia akan menjadi diktator. Bagi orang yang bukan Komunis, terutama bagi orang Malayu kejayaan Chin Peng bukan akan membawa kemerdekaan tetapi mengganti penjajahan British dengan penjajahan Komunis pimpinan Chin Peng dengan majoriti daripada pemerintahan terdiri daripada kaum Cina. Melayu yang akan ada dalam pemerintahan Komunis ini hanyalah hiasan, seperti juga kita lihat keadaan di Singapura sekarang.

6. Bangsa Melayu dan Bahasa Melayu lambat laun akan terhapus.

7. Sebab itu Melayu yang sedikit yang mirip ke kiri pun tidak ingin menyertai MCP. Keadaan dalam MCP sepanjang ia mencuba rebut kuasa, mulanya daripada British dan kemudian daripada Kerajaan Campuran Perikatan dan Barisan Nasional, memberi gambaran akan pemerintahan Chin Peng jika ia berjaya. Orang Cina Komunis akan menjadi pemerintah tetapi Komunis Melayu dengan orang Melayu dan India akan diberi peranan yang kecil dan tidak bermakna sama sekali.

8. Inilah sebabnya yang orang Melayu tidak menyertai pemberontakan MCP melawan British, dan tidak anggapnya sebagai perjuangan untuk kemerdekaan Malaya.

9. Dengan kesedaran dan kepercayaan ini maka orang Melayu telah tubuh badan yang tersendiri untuk betul-betul memperjuangkan kemerdekaan daripada penjajahan British. Badan yang ditubuh ialah UMNO.

10. Orang Melayu tidak percaya yang pemberontakan bersenjata akan berkesan. Ini adalah kerana negara yang akan di warisi jika menang sekalipun sudah tentu akan rosak teruk kerana peperangan.

11. Pendekatan orang Melayu dan UMNO mengambilkira kemampuan mereka. Mungkin perjuangan UMNO tidak gah seperti perjuangan kemerdekaan bersenjata di negara-negara lain, tetapi kemerdekaan yang dicapai oleh UMNO lebih bermakna kerana Malaysia dapat menegak pendirian sendiri dan mengecam kuasa besar di dunia apabila mereka membuat kesalahan.

12. Sesungguhnya UMNO lah yang perjuangkan kemerdekaan sehingga berjaya mencapai kemerdekaan yang bermakna. Chin Peng berjuang untuk mendirikan pemerintahan diktator Komunis yang akan menjajah orang Melayu dan kaum-kaum lain juga.Ihsan/petikan hakmilik 2009 (c) Oleh Tun Mahathir Mohamad -'MEMPERLEKEH PERJUANGAN UMNO'

KOMUNIS MALAYA RATA-RATA BUKAN MELAYU TAPI SIAPA?


ANTARA PARTI KOMUNIS MALAYA & PKMM


Secara ringkas gee huraikan, PKM jugak dikenali sebagai Parti Komunis Malaya. Satu Parti yang mengamalkan ideologi komunisme. Komunisme itu adalah sekular kerana ia memisahkan agama daripada politik. Komunis tidak percaya pada agama dan tuhan. Komunis memperjuangkan ketuanan rakyat dan hak sama-rata. Komunis juga menentang Demokrasi. Ada sesetengah pihak cuba meletakkan komunisme dan nasionalisme itu sama, hanya utk membawa bekas-bekas komunis ni pulang ke Malaysia. Malah ade pihak yang sanggup meletakkan nasionalisme UMNO itu sama dgn komunisme. Kita harus tahu nasionalisme itu tidak sekular kerana ia tidak memisahkan agama dengan politik. Nasionalisme adalah satu semangat yang menolak sebarang bentuk penjajahan. Bukankah semua parti politik menentang sebarang penjajahan..inilah dia Nasionalisme tetapi bukan seperti ideologi komunis yang sekular...


Selepas bertapaknya Jepun di Tanah Melayu, wujudlah puak-puak yang berani menentang British. Ini kerana orang-orang melayu mula sedar yang kuasa asia seperti Jepun jugak boleh menundukkan kuasa British. Dari sinilah wujudnya PKMM- Parti kebangsaan Melayu Malaya dianggap sebagai puak pemimpin sayap kiri yang agresif menentang British. PKMM juga ketika itu menentang Malayan Union. Pada mulanya mereka tidak mengangkat senjata kerana parti ini jugak sealiran dgn UMNO. Di dalam penulisan Shamsiah Fakir juga ade menyebut bahawa PKMM dan UMNO adalah satu gerakan org-org melayu yang berjuang utk mendapatkan kemerdekaan tanah melayu tetapi akhirnya UMNO berpecah dari PKMM utk mencari jalan sendiri mendapatkan kemerdekaan Tanah Melayu..UMNO dianggap sebagai puak pemimpin sayap kanan yang lebih berminat menggunakan kaedah berbincang dgn British utk mendapatkan kemerdekaan Tanah Melayu...PKMM ditubuhkan pada 17 Oktober 1945 yang diasaskan oleh Mokhtaruddin Lasso dan Ahmad Boestamam. Mengikut sejarah, Mokhtaruddin Lasso adalah seorang pemimpin komunis di Indonesia. Perbezaan Ideologi yang ketara di antara kedua mereka menyumbang kepada wujudnya 2 sayap di bawah PKMM iaitu API dan AWAS pimpinan oleh Ahmad Boestamam agar ideologi komunisme Mokhtaruddin dapat dihapuskan. API dipimpin oleh Ahmad Boestamam dan AWAS dipimpin oleh Shamsiah Fakir. Apabila Kesatuan Melayu Muda-KMM bergabung dgn PKMM, ideologi parti ini terus cenderung bersifat Nasionalisme sepenuhnya selepas Dr Burhanuddin Helmi mengambil alih pucuk kepimpinan.

Pengaruh PKMM tidak kekal lama apabila UMNO diwujudkan. UMNO yang diasaskan oleh Dato Onn Jaafar adalah sebuah parti yang lebih diyakini oleh orang-orang melayu ketika itu. Walaubagaimana pun Dato Onn Jaafar mengundurkan diri dari umno apabila cadangan Tuanku Abd Rahman utk menerima segala syarat-syarat kemerdekaan dari British. Dato Onn Jaafar ingin membebaskan Tanah Melayu dari British tampa sebarang syarat atau perjanjian.Di sebabkan sifat PKMM yang tidak mahu berunding dgn British dan menentang secara agresif, parti ini diistiharkan pengkhianat bangsa oleh British ketika itu. Ramai pengikut-pengikut PKMM ditangkap dan dibunuh dgn kejam. Mereka melarikan diri ke dalam hutan lalu bergabung dgn Komunis Malaya utk mendapatkan bekalan senjata. Tujuan meraka utk mempertahankan diri dari serangan tentera British yang diantaranya adalah org-org melayu. Walaupun bergabung dgn komunis mereka tidak pernah mengamalkan ideolog komunisme seperti yang diputar belitkan oleh PR. PKMM bersifat Nasionalisme kerana mereka tidak memisahkan agama dari perjuangan mereka. Mereka tidak membunuh melainkan mereka diserang. Mereka tidak pernah menentang Demokrasi seperti kenyataan PR. Di dalam PKMM mereka punyai biro-biro keagamaan, dan kebajikan. PR menganggap PKMM sebagai Parti Komunis Melayu Malaya. Malaysia hari ini tidak pernah meletakkan PKMM sebegitu rendah kerana PKMM juga berjuang mendapatkan kemerdekaan. Cuma Malaysia tidak pernah mengiktiraf PKMM sebagai perjuang kerana tidak mahu ada pihak yang memutar belitkan fakta seperti yang berlaku sekarang. Melayu Malaysia perlu ingat, PKMM bukan dibayangi Chin Ping seperti kenyataan PR. PKMM adalah gerakan org-org melayu yang berjuang utk kemerdekaan.. Silapnya PKMM mereka meletakkan senjata apabila PKM menyerah kalah..kerana itulah PKMM di salah tafsirkan pembangkang. MEREKA BUKAN KOMUNIS MELAYU……(EDITOR - PERJUANGAN MELAYU (TERMASUKLAH PKMM) ADALAH UNTUK MEMBEBASKAN TANAH TUMPAH DARAH MEREKA, TANAH RAJA MELAYU DAN ORANG MELAYU BERTAPAK, KETIKA ITU)

Hakcipta / di petik daripada geefadzli

© http://srikandi-melayu.blogspot.com/2009/06/antara-pkm-pkmm.html

MALAY SULTANATE, MALAY STATES AND THESE

TANAH KOREA DAN TANAH MELAYU


CONSTITUTIONAL MALAY SULTANATE, MALAY STATES AND THESE PHOTOS :-

THE MANIFESTATION OF "PIKIR-ARR
(Yang mana satu tak pakai?)"ASKAR MELAYU DAN KOMANDO BENCI CHIN PENG DAN KOMUNISUtusan Malaysia, MELAKA 4 Jun – ‘‘Jangan benarkan Chin Peng jejak kaki di negara ini, dia tidak layak pijak bumi bertuah ini.’’


Begitulah luahan lima bekas anggota komando Regimen 21 Kem Sungai Udang, di sini yang kini menanggung kepayahan hidup akibat kekejaman pengganas komunis.

Empat daripada mereka kehilangan kaki manakala seorang telah putus tangan kanan akibat terkena jerangkap samar yang dipasang pengganas sewaktu berkhidmat memerangi komunis sekitar tahun 1976.

Menurut mereka, kezaliman Chin Peng menyebabkan mereka sengsara seumur hidup dan saban hari cuba melupakan kejadian ngeri itu namun hasrat pihak tertentu membawa pulang ketua pengganas terbabit membuatkan luka mereka berdarah semula.

Yaakob Hassan, 56, berkata, dia kehilangan tangan kanan akibat terkena jerangkap samar di hutan Gubir pada 1976 dalam usaha memburu komunis pada ketika itu. ‘‘Hampir setiap hari, saya cuba melupakan peristiwa hitam itu namun hati saya amat pedih kerana masih ada di kalangan rakyat negara kita yang tidak bersimpati dengan penderitaan yang dialami oleh bekas tentera akibat kekejaman Chin Peng.
‘‘Lihatlah apa yang terjadi kepada kami bekas tentera, saya sendiri kudung tangan kanan manakala rakan seperjuangan lain, hilang kaki, tidak cukupkah lagi bukti kekejaman Chin Peng kepada pihak yang berkenaan,’’ katanya.

Beliau berkata demikian ketika ditemui bersama anggota-anggota tentera yang tercedera semasa menentang pengganas komunis di sini hari ini.

Dia yang berkhidmat dalam pasukan tentera bermula tahun 1970 hingga 1976 itu berkata, penyokong Chin Peng atau pihak yang menyarankan agar Setiausaha Parti Komunis Malaysia (PKM) itu dibenarkan pulang ke negara ini wajar dikenakan tindakan Akta Keselamatan Dalam Negeri (ISA).

Zulkifli Mohd. Ghouse, 51, pula menganggap pihak yang berhasrat membawa balik Chin Peng ke Malaysia sebagai buta sejarah dan enggan bersimpati dengan nasib mereka yang pernah menjadi mangsa kekejaman komunis. Dia yang kudung kaki kanannya akibat terkena bom pada tahun 1978 itu melahirkan rasa kecewanya kerana tidak menyangka terdapat di kalangan rakyat negara ini yang menyokong kekejaman komunis.

Dalam pada itu, Husin Mahbeb, 60, berkata, dia tidak akan memaafkan Chin Peng dan pengikutnya di atas kekejaman yang pernah dilakukan ke atas bekas tentera dan masyarakat negara ini. Menurutnya, beliau bukan sahaja membenci Chin Peng dan pengikutnya, malah seluruh anggota keluarga dan keturunan komunis. ‘‘Mereka tidak ada hak untuk menjadikan saya cacat pada hari ini...Sepatutnya, Chin Peng diadili dengan hukuman yang setimpal dengan kekejaman yang sudah dia lakukan ke atas kami bekas tentera,’’ katanya yang kudung kaki kiri.

Kata Razmi Mat Sharif, 52, dia akan menjadi orang pertama untuk membalas dendam ke atas Chin Peng sekiranya pemimpin PKR itu tetap berdegil untuk kembali ke negara ini. ‘‘Namun, saya kesal kerana masih ada di kalangan rakyat negara ini yang sengaja ingin mengguris perasaan kami, bekas tentera, elok-elok kami pendam sahaja luka ini tetapi mereka sengaja ingin menoreh kembali luka lama ini,’’ katanya.

Sementara itu, Damanhuri Husien, 55, berkata, kekejaman Chin Peng perlu dibalas dengan hukuman setimpal dengan perbuatan yang pernah dilakukan ke atas rakyat negara ini. Katanya, dia sendiri akan ‘mengajar’ pengganas itu sekiranya menjejakkan kaki ke bumi Malaysia. ‘‘Seluruh pasukan keselamatan di negara ini tidak akan memaafkan perbuatan kejam Chin Peng,’’ katanya.


(C) http://www.utusan.com.my/

US President Barrack ObamaUS President Barack Obama delivers his address to the Muslim world at the Grand Hall of Cairo University 4 jUNE 2009KALI PERTAMA PRESIDEN AMERIKA SYARIKAT BERUCAP SEDEMIKIAN RUPA

I've come here to Cairo to seek a new beginning between the United States and Muslims around the world, to Muslims....

Text of Obama's speech

Good afternoon. I am honored to be in the timeless city of Cairo and to be hosted by two remarkable institutions. For over a thousand years, al-Azhar has, had stood as a beacon of Islamic learning. And for over a century, Cairo University has been a source of Egypt's advancement. Together, you represent the harmony between tradition and progress.
I'm grateful for your hospitality and the hospitality of the people of Egypt. And I'm also proud to carry with me the good will of the American people and a greeting of peace from Muslim communities in my country: Assalamu Alaikum.
(APPLAUSE)
We meet at a time of great tension between the United States and Muslims around the world, tension rooted in historical forces that go beyond any current policy debate. The relationship between Islam and the West includes centuries of coexistence and cooperation but also conflict and religious wars.
More recently, tension has been fed by colonialism that denied rights and opportunities to many Muslims and a Cold War in which Muslim majority countries were too often treated as proxies without regard to their own aspirations. Moreover, the sweeping change brought by modernity and globalization led many Muslims to view the West as hostile to the traditions of Islam.
Violent extremists have exploited these tensions in a small but potent minority of Muslims. The attacks of September 11, 2001, and the continued efforts of these extremists to engage in violence against civilians has led some in my country to view Islam as inevitably hostile not only to America and Western countries but also to human rights.
All this has bred more fear and more mistrust. So long as our relationship is defined by our differences, we will empower those who sow hatred rather than peace, those who promote conflict rather than the cooperation that can help all of our people achieve justice and prosperity. And this cycle of suspicion and discord must end.
I've come here to Cairo to seek a new beginning between the United States and Muslims around the world, one based on mutual interest and mutual respect, and one based upon the truth that America and Islam are not exclusive and need not be in competition. Instead, they overlap and share common principles, principles of justice and progress, tolerance and the dignity of all human beings.
I do so recognizing that change cannot happen overnight. I know there's been a lot of publicity about this speech, but no single speech can eradicate years of mistrust nor can I answer in the time that I have this afternoon all the complex questions that brought us to this point.
But I am convinced that in order to move forward, we must say openly to each other the things we hold in our hearts and that too often are said only behind closed doors. There must be a sustained effort to listen to each other, to learn from each other, to respect one another, and to seek common ground.
As the holy Quran tells us: "Be conscious of God and speak always the truth."
(APPLAUSE)
That is what I will try to do today, to speak the truth as best I can. Humbled by the task before us and firm in my belief that the interests we share as human beings are far more powerful than the forces that drive us apart.
Now, part of this conviction is rooted in my own experience. I'm a Christian. But my father came from a Kenyan family that includes generations of Muslims. As a boy, I spent several years in Indonesia and heard the call of the azaan at the break of dawn and at the fall of dusk.
As a young man, I worked in Chicago communities where many found dignity and peace in their Muslim faith. As a student of history, I also know civilization's debt to Islam. It was Islam at places like al-Azhar that carried the light of learning through so many centuries, paving the way for Europe's Renaissance and Enlightenment. It was innovation in Muslim communities...
(APPLAUSE)
It was innovation in Muslim communities that developed the order of algebra, our magnetic compass and tools of navigation, our mastery of pens and printing, our understanding of how disease spreads and how it can be healed. Islamic culture has given us majestic arches and soaring spires, timeless poetry and cherished music, elegant calligraphy and places of peaceful contemplation. And throughout history, Islam has demonstrated through words and deeds the possibilities of religious tolerance and racial equality.
(APPLAUSE)
I also know that Islam has always been a part of America's story. The first nation to recognize my country was Morocco. In signing the Treaty of Tripoli in 1796, our second president, John Adams, wrote:
"The United States has in itself no character of enmity against the laws, religion or tranquility of Muslims."
And since our founding, American Muslims have enriched the United States. They have fought in our wars. They have served in our government. They have stood for civil rights. They have started businesses. They have taught at our universities. They've excelled in our sports arenas. They've won Nobel Prizes, built our tallest building and lit the Olympic torch. And when the first Muslim American was recently elected to Congress, he took the oath to defend our Constitution using the same holy Quran that one of our founding fathers, Thomas Jefferson, kept in his personal library.
(APPLAUSE)
So I have known Islam on three continents before coming to the region where it was first revealed. That experience guides my conviction that partnership between America and Islam must be based on what Islam is, not what it isn't. And I consider it part of my responsibility as president of the United States to fight against negative stereotypes of Islam wherever they appear.
(APPLAUSE)
But that same principle must apply to Muslim perceptions of America. Just as...
(APPLAUSE)
Just as Muslims do not fit a crude stereotype, America is not the crude stereotype of a self-interested empire. The United States has been one of the greatest sources of progress that the world has ever known. We were born out of revolution against an empire.
We were founded upon the ideal that all are created equal. And we have shed blood and struggled for centuries to give meaning to those words, within our borders and around the world.
We are shaped by every culture. Drawn from every end of the Earth, and dedicated to a simple concept, E pluribus unum: Out of many, one.
Now much has been made of the fact that an African-American with the name Barack Hussein Obama could be elected president.
(APPLAUSE)
But my personal story is not so unique. The dream of opportunity for all people has not come true for everyone in America, but its promise exists for all who come to our shores. And that includes nearly 7 million American Muslims in our country today who, by the way, enjoy incomes and educational levels that are higher than the American average.
Moreover, freedom in America is indivisible from the freedom to practice one's religion. That is why there is a mosque in every state in our union and over 1,200 mosques within our borders. That's why the United States government has gone to court to protect the right of women and girls to wear the hijab, and to punish those who would deny it.
So let there be no doubt...
(APPLAUSE)
... let there be no doubt, Islam is a part of America. And I believe that America holds within her the truth that regardless of race, religion, or station in life, all of us share common aspirations: to live in peace and security, to get an education and to work with dignity, to love our families, our communities, and our God. These things we share. This is the hope of all humanity.
But I also know that human progress cannot be denied. There need not be contradictions between development and tradition. Countries like Japan and South Korea grew their economies enormously while maintaining distinct cultures. The same is true for the astonishing progress within Muslim majority countries from Kuala Lumpur to Dubai.
In ancient times and in our times, Muslim communities have been at the forefront of innovation and education. And this is important because no development strategy can be based only upon what comes out of the ground nor can it be sustained while young people are out of work.
Today, I'm announcing a new global effort with the organization of the Islamic Conference to eradicate polio. And we will also expand partnerships with Muslim communities to promote child and maternal health.
All these things must be done in partnership. Americans are ready to join with citizens and governments, community organizations, religious leaders, and businesses in Muslim communities around the world to help our people pursue a better life.
The issues that I have described will not be easy to address, but we have a responsibility to join together to behalf of the world that we seek, a world where extremists no longer threaten our people and American troops have come home; a world where Israelis and Palestinians are each secure in a state of their own and nuclear energy is used for peaceful purposes, a world where governments serve their citizens and the rights of all God's children are respected. Those are mutual interests. That is the world we seek. But we can only achieve it together. I know there are many, Muslim and non-Muslim, who question whether we can forge this new beginning. Some are eager to stoke the flames of division and to stand in the way of progress. Some suggest that it isn't worth the effort, that we are fated to disagree and civilizations are doomed to clash.
Many more are simply skeptical that real change can occur. There is so much fear, so much mistrust that has built up over the years. But if we choose to be bound by the past, we will never move forward. And I want to particularly say this to young people of every faith in every country. You more than anyone have the ability to reimagine the world, the remake this world.
All of us share this world for but a brief moment in time. The question is whether we spend that time focused on what pushes us apart or whether we commit ourselves to an effort, a sustained effort to find common ground, to focus on the future we seek for our children and to respect the dignity of all human beings.
It's easier to start wars than to end them. It's easier to blame others than to look inward. It's easier to see what is different about someone than to find the things we share. But we should choose the right path, not just the easy path. There is one rule that lies at the heart of every religion, that we do unto others as we would have them do unto us.
(APPLAUSE)
This truth transcends nations and peoples, a belief that isn't new, that isn't black or white or brown, that isn't Christian or Muslim or Jew. It's a belief that pulsed in the cradle of civilization and that still beats in the hearts of billions around the world. It's a faith in other people. And it's what brought me here today.
We have the power to make the world we seek, but only if we have the courage to make a new beginning, keeping in mind what has been written. The holy Quran tells us: "Mankind, we have created you male and a female. And we have made you into nations and tribes so that you may know one another."
The Talmud tells us: "The whole of the Torah is for the purpose of promoting peace."
The holy Bible tells us: "Blessed are the peacemakers, for they shall be called sons of God."
(APPLAUSE)
The people of the world can live together in peace. We know that is God's vision. Now that must be our work here on Earth.
Thank you. And may God's peace be upon you. Thank you very much.

Lubang dlm Lautan - Seramnya!


DIMANAKAH TEMPAT INI?

Hikayat atau Sejarah?

Di dalam buku Sejarah Melayu susunan Tun Seri Lanang, Hang Tuah dikatakan menentang Hang Kasturi tetapi di dalam Hikayat Hang Tuah, dia dikatakan berlawan dengan Hang Jebat. Jadi, mana satukah yang benar?

Rujuk (1):
Hang Jebat adalah sahabat paling akrab dengan Hang Tuah. Setelah Hang Tuah dihukum bunuh oleh Sultan Mansur Shah (tetapi kemudian disembunyikan oleh Bendahara Tun Perak), baginda menyerahkan Keris Taming Sari (yang pernah menjadi milik Hang Tuah) kepada Hang Jebat.

Kesimpulan:
Di sini jelas menunjukkan bahawa Hang Jebat adalah pahlawan 'ke-2' setelah Hang Tuah dan atas sebab itu, adalah logik beliau dihadiahkan dengan Keris Taming Sari. Berdasarkan alasan ini, maka Hang Tuah telah membunuh Hang Jebat, bukan Hang Kasturi.
Ini adalah kerana keris tersebut telah dinyatakan ketika pergaduhan di antara Hang Tuah dan Hang Jebat yang mengambil masa selama beberapa hari.

Rujuk (2):
Siapakah yang telah melarikan Tun Teja, anak perempuan Bendahara Pahang? Berlandaskan Hikayat Hang Tuah, dialah yang bertanggungjawab tetapi kenapa di dalam Sejarah Melayu mengatakan Hang Nadim?

Kesimpulan:
Menurut buku 'Sejarah Pahang' karya Haji Buyong Adil (Dewan Bahasa Pustaka, 1984), Hang Nadimlah yang melarikan Tun Teja kerana ketika itu (tahun 1494), Hang Tuah sudah tua benar. Kenyataan ini dikuatkan lagi kerana pada waktu itu juga, Sultan Mahmud Shah telah menitahkan Laksamana Khoja Hasan (menantu Hang Tuah) mengetuai rombongan ke Pahang untuk bertemu Sultan Ahmad Shah.

Ramai sejarawan berpendapat, adalah lebih munasabah (dari segi sejarah) merujuk kepada Sejarah Melayu daripada Hikayat Hang Tuah.

Wednesday, April 1, 2009

Sepintas Lalu

Betulkah Bangsa Melayu telah dijajah secara bersambung-sambung dari zaman Portugis semenjak 1511 sehingga kemerdekaan pada 1957?

Kita difahamkan seolah-olah Semenanjung Tanah Melayu 'keseluruhannya' telah terjajah semenjak beberapa ratus tahun dulu, bermula dengan penjajahan Portugis di Melaka, Belanda, British dan Jepun, kemudian British semula sehinggalah kita mencapai kemerdekaan. 'Fakta sejarah' ini langsung tidak mencerminak hakikat sejarah sebenar tanah air dan merupakan suatu propaganda orientalis untuk melemahkan keyakinan bangsa Melayu kerana menganggap diri bukan saja mudah terjajah, tapi tidak ada kekuatan untuk melepaskan diri dari belenggu penjajahan selama berkurun lamanya.

Sebenarnya Tanah Melayu terjajah sepenuhnya hanya selepas kedatangan Britisih. Itupun secara berperingkat, bermula dengan Perjanjian Pangkor (1874) yang membentuk Negeri-negeri Melayu Bersekutu (Pahang, Selangor, Perak, Negeri Sembilan). Manakala Negeri-negeri Melayu Tidak Bersekutu (Kelantan, Johor, Terengganu, Kedah dan Perlis). Bermakna penjajahan Tanah Melayu oleh British bermula pada 1874 dan dijajah keseluruhannya pada 1930.

Sebelum itu, hanya Kota Melaka saja yang dijajah secara bersambung-sambung. Kesultanan lain tetap merdeka dan berdaulat. Sesekali terdapat penjajahan namun ia tidaklah dalam keadaan terus menerus seperti di Melaka.

Penjajah Siam tidak menghadapi lawan yang mudah di Kedah, Kelantan dan Terengganu. Kesultanan Perak dan Pahang yang pernah 'dijajah' oleh Acheh lebih atas motif agama (untuk menyingkir Portugis dari Melaka). Apa yang menariknya, Acheh menaikkan dua putera raja daripada kesultanan tersebut untuk menjadi raja Acheh, iaitu Sultan Alauddin Mansur Shah dari Perak (1577-1586) dan Sultan Iskandar Thani dari Pahang (1636-1641).

Dipetik drpd buku '101 Soal Jawab Melayu Islam Beraja'
Susunan Hj Muzaffar & (Tun) Suzana


Monday, March 23, 2009

BANTUAN ALLAH AMAT DEKAT

DOA DIMURAHKAN REZEKI DAN SURAH AL WAQI'AH


Hadis Rasulullah s.a.w " Sesiapa menjadikan surah al-Waqi'ah sebagai wirid [baccan] setiap malam, maka dia tidak akan jatuh miskin."
Antara khasiat dan kelebihan surah Al Waqi'ah sepertimana disebut dalam buku "Rahsia dan Fadhilat Ayat 1000 Dinar dan Surah Al Waqi'ah serta Doa-doa Murah Rezeki " ialah:

a. Meringankan siksa kubur
b. Mengurangi atau meyembuhkasn orang yang sedang sakit.
c. Selamat bersalin
d. Membuka pintu rezeki yang halal.

- Untuk buka rezeki bacalah Surah Al-Waqiah setiap hari berturut-turut 40 hari / malam, jangan putus, kemudian selepas 40 hari boleh lah jadikan wirid tiap-tiap malam.

Selepas baca surah Al Waqi'ah, baca doanya. Carilah dalam kitab-kitab berkaitan amalan dalam Islam. Terjemahan doa itu dalam Melayunya ialah seperti berikut:

" Ya Allah, turunkanlah hidangan bagi kami dari langit sebagai keraian, iaitu bagi orang-orang yang bersama kami, dan yang hidup selepas kami, serta menjadi bukti atas kekuasaan-Mu, berilah rezeki untuk kami, kerana Engkau sebaik-baik Pemberi rezeki. Ya Allah, sekiranya rezeki kami berada di langit, maka turunkanlah ia ; jika ia ada di bumi, keluarkanlah ia, dan jika ia ada di dalam lautan, munculkanlah ia. Sekiranya rezeki kami ada di tempat yang jauh, dekatkanlah ia ; jika ia sedikit, banyakkanlah ia; dan jika caranya sukar untuk sampai kepada kami, mudahkanlah ia, serta pindahkanlah rezeki tersebut kepada kami, dengan kemuliaan, kepemurahan dan kebaikan-Mu, dengan rahmat-Mu, wahai Yang Maha Mengasihi di antara yang pengasih."

Kemudian jangan lupa banyakkan berselawat kepada Rasulullah s.a.w.

SENJATA MELAYU ISLAM ADALAH DOA DAN ZIKIR

Pembuka:

Sabda Nabi SAW yang bermaksud:

“Daripada Abu Said dan Abu Hurairah katanya: Tiada seorang Muslim pun yang tidak mengalami penderitaan, keseksaan, kebimbangan, dukacita, kemelaratan dan kesedihan sehingga cucukan duri yang mengenai dirinya, melainkan dihapuskan oleh Allah daripada kesalahannya.” (Hadis riwayat al-Bukhari dan Muslim)


Pemanis Iman kita

Dari Salman Al-Farisi Radhiyallahu ’anhu bahwa Nabi Shallallahu ’alaihi wa sallam bersabda.

"Artinya : Sesungguhnya Rabb kalian Maha Hidup lagi Maha Mulia, Dia malu dari hamba-Nya yang mengangkat kedua tangannya (meminta-Nya) dikembalikan dalam keadaan kosong tidak mendapat apa-apa". [Sunan Abu Daud, kitab Shalat bab Doa 2/78 No. 1488, Sunan At-Tirmidzi, bab Doa 13/68. Musnad Ahmad 5/438. Dishahihkan Al-Albani, Shahih Sunan Abu Daud].

Syaikh Al-Mubarak Furi berkata bahwa lafazh hayyun berasal dari lafazh haya’ yang bermakna malu. Allah memiliki sifat malu yang sesuai dengan keagungan dzat-Nya kita beriman tanpa menggambarkan sifat tersebut. Lafazh kariim yang berarti Maha Memberi tanpa diminta dan dihitung atau Maha Pemurah lagi Maha Memberi yang tidak pernah habis pemberian-Nya.

Syaikh Bin Bazz berkata bahwa dianjurkan berdoa mengangkat tangan karena demikian itu menjadi penyebab terkabulnya doa, berdasarkan hadits Nabi Shallallahu ’alaihi wa sallam.

"Artinya : Sesungguhnya Tuhan kalian Maha Hidup lagi Maha Mulia, Dia malu kepada hamba-Nya yang mengankat kedua tangannya (meminta-Nya), Dia kembalikan dalam keadaan kosong tidak mendapat apa-apa". [Hadits Riwayat Abu Dawud].

WAKTU MUSTAJAB UNTUK KITA BERDOA DAN MEMINTA KPD ALLAH SWT
Selain usaha dan tawakal, doa ialah satu-satunya cara untuk mencapai sesuatu hajat. Ada waktu-waktu tertentu paling mustajab untuk berdoa kepada ALLAH s.w.t. Di antaranya ialah:

1) Semasa Lailatul-Qadar.
2) Ketika hujan turun.
3) Ketika memulakan dan setelah selesai solat.
4) Ketika menghadapi barisan musuh di medan peperangan.
5) Di tengah malam.
6) Di antara azan dan iqamah.
7) Ketika sujud dalam solat.
8) Ketika iktidal akhir dalam solat.
9) Ketika khatam (tamat) membawa 30 Juz al-Quran.
10) Sepanjang malam, paling utama sepertiga awal dan sepertiga akhir (waktu sahur).
11) Malam Jumaat dan sepanjang hari Jumaat kerana mengharapkan bersua dengan saat ijabah (diperkenankan doa) yang terletak di antara terbit fajar hingga terbenam matahari pada hari Jumaat.
12) Di antara waktu zuhur dan asar dan antara waktu asar dan maghrib.

Waktu Doa yang mustajab dan senjata Islam

Pembuka:

Sabda Nabi SAW yang bermaksud:

“Daripada Abu Said dan Abu Hurairah katanya: Tiada seorang Muslim pun yang tidak mengalami penderitaan, keseksaan, kebimbangan, dukacita, kemelaratan dan kesedihan sehingga cucukan duri yang mengenai dirinya, melainkan dihapuskan oleh Allah daripada kesalahannya.” (Hadis riwayat al-Bukhari dan Muslim)


Pemanis Iman kita

Dari Salman Al-Farisi Radhiyallahu ’anhu bahwa Nabi Shallallahu ’alaihi wa sallam bersabda.

"Artinya : Sesungguhnya Rabb kalian Maha Hidup lagi Maha Mulia, Dia malu dari hamba-Nya yang mengangkat kedua tangannya (meminta-Nya) dikembalikan dalam keadaan kosong tidak mendapat apa-apa". [Sunan Abu Daud, kitab Shalat bab Doa 2/78 No. 1488, Sunan At-Tirmidzi, bab Doa 13/68. Musnad Ahmad 5/438. Dishahihkan Al-Albani, Shahih Sunan Abu Daud].

Syaikh Al-Mubarak Furi berkata bahwa lafazh hayyun berasal dari lafazh haya’ yang bermakna malu. Allah memiliki sifat malu yang sesuai dengan keagungan dzat-Nya kita beriman tanpa menggambarkan sifat tersebut. Lafazh kariim yang berarti Maha Memberi tanpa diminta dan dihitung atau Maha Pemurah lagi Maha Memberi yang tidak pernah habis pemberian-Nya.

Syaikh Bin Bazz berkata bahwa dianjurkan berdoa mengangkat tangan karena demikian itu menjadi penyebab terkabulnya doa, berdasarkan hadits Nabi Shallallahu ’alaihi wa sallam.

"Artinya : Sesungguhnya Tuhan kalian Maha Hidup lagi Maha Mulia, Dia malu kepada hamba-Nya yang mengankat kedua tangannya (meminta-Nya), Dia kembalikan dalam keadaan kosong tidak mendapat apa-apa". [Hadits Riwayat Abu Dawud].

WAKTU MUSTAJAB UNTUK KITA BERDOA DAN MEMINTA KPD ALLAH SWT
Selain usaha dan tawakal, doa ialah satu-satunya cara untuk mencapai sesuatu hajat. Ada waktu-waktu tertentu paling mustajab untuk berdoa kepada ALLAH s.w.t. Di antaranya ialah:

1) Semasa Lailatul-Qadar.
2) Ketika hujan turun.
3) Ketika memulakan dan setelah selesai solat.
4) Ketika menghadapi barisan musuh di medan peperangan.
5) Di tengah malam.
6) Di antara azan dan iqamah.
7) Ketika sujud dalam solat.
8) Ketika iktidal akhir dalam solat.
9) Ketika khatam (tamat) membawa 30 Juz al-Quran.
10) Sepanjang malam, paling utama sepertiga awal dan sepertiga akhir (waktu sahur).
11) Malam Jumaat dan sepanjang hari Jumaat kerana mengharapkan bersua dengan saat ijabah (diperkenankan doa) yang terletak di antara terbit fajar hingga terbenam matahari pada hari Jumaat.
12) Di antara waktu zuhur dan asar dan antara waktu asar dan maghrib.

Friday, March 20, 2009

UCAPAN DI PARLIMEN BRITISH

Kemerdekaan Tanah Melayu dibahas di Parlimen England.
29 Julai 1957

LORD REID
The best Constitution cannot ensure success. Success requires political steadiness in the electorate, and wisdom and forbearance in the leaders. But those qualities exist in Malaya, and I believe that they exist to such an extent that they will be able to cope with the problem in front of them. There is a very long task in building a united nation in Malaya after Merdeka Day, but I do not believe that it is beyond the powers of those who will have to shoulder the burden. I know that I speak for all Members of the Commission over which I presided when I say that we acquired, and we retain, a very personal and sincere liking for the peoples of that country—I should now say the people of that country—and we shall retain a keen interest in their future. I am sure that, on behalf of all of us, I may express our confident good wishes for the success of the new independent Malaya.

LORD SHEPHERD
We have a great obligation to Malaya, for if Malaya had gone Communist I believe all South-East Asia would have gone. Malaya is the key to South-East Asia, and I hope Her Majesty's Government will remember that fact on any occasion when they are approached for assistance...
I hesitate to give any advice to the people of Malaya, but this I will say. I believe that the leaders of U.M.N.O. and M.C.A., the main partners of the Alliance Government, are aware of the dangers of racial strife, and are determined to be fair to all sections of the community. But that is not enough. All sections, particularly the more militant part or section of the Malay and Chinese community, must show equal tolerance to each other and make no demands that they know will meet with bitter opposition and resentment from the others...


THE EARL OF PERTH
The Commission which was set up under the chairmanship of the noble and learned Lord, Lord Reid, contained distinguished representatives of three Commonwealth countries, apart from the United Kingdom. There was Sir William McKell, from Australia, Mr. B. Malik, from India, and Mr. Justice Abdul Hamid from Pakistan; and from this country, apart from the noble and learned Lord, Lord Reid, who was chairman, there was Sir Ivor Jennings. Indeed, if it had not been for illness, the representative of one other member of the Commonwealth—Canada—would have taken part in the Commission. It is indeed a great tribute to the Commonwealth, and to the impartiality and wisdom of Malaya, that the Commission has done its task.

This Bill does not grant self-government, but enables Her Majesty the Queen to enter into an agreement to establish an independent Federation of Malaya and to provide by Order in Council for its implementation. It withdraws United Kingdom protection and jurisdiction from the Rulers, and arranges for Penang and Malacca, at present part of Her Majesty's Dominions, to join the Federation as two new States on equal terms with all the other States. At the same time it preserves the United Kingdom nationality status of those, and particularly those who are known as the "Queen's Chinese," who are now citizens of these two States. After Merdeka Day, all citizens will look to the Federation as their nation to whom their loyalty is due...

[Reply to Question]
Some disappointment has been expressed in Malaya by certain groups at their position in the Constitution. Compromise, however, is the essence of a Constitution, and Her Majesty's Government are confident that all groups have been fairly treated. To-day, Malaya has a wise and multi-racial government. Its foundation has been laid not only by the Malayans but also by many British officers. The noble and learned Lord, Lord Reid, said that they had been operating for eighty years, he thought, in Malaya. I think the time goes back probably 170 years...

LAPORAN HANSARD PARLIMENT ENGLAND
RUJUKAN HL Deb 29 July 1957 vol 205 cc245-61

Wednesday, March 11, 2009

Melayu Islam Beraja

Dapatkan buku terbaru (Tun) Suzana (Tun) Hj Othman, Menjejak Warisan MELAYU ISLAM BERAJA : Menemukan Kembali Permata Bangsa Yang Hilang.
Ia adalah siri kertas kerja dan antara lain topik yang dibicarakan ialah:

* Pengkajian Sejarah Umat Islam
* Pengaruh Islan kepada Tamadun BangsaMelayu
* Adat Melayu
* Raja-raja Melayu sebagai Rantaian daripada Khalifah Islamiyyah
* Peranan Ahlul-Bait Rasulullah SAW dalam Pemerintahan Islam di Nusantara
* Peranan Ahlul-Bait Rasulullah SAW terhadap Perkembangan Tamadun Melayu Nusantara
* Mani Purindan, Ahlul-Bait dan Pengaruh Abbasiyyah dalam Kesultanan Melayu Melaka/Pasai
* Susunan/Biodata Bendahara-bendahara Johor
* Mengenal Wawasan dan Gagasan Tun Seri Lanang melalui Penghayatan Sejarahnya
* Prediket Tun : Gelaran Pusaka Warisan Keluarga Bendahara
* Pembentukan Kesultanan Terengganu
* Syair 'Permata Melayu yang Hilang'

Jika berminat, sila emel kepada kami:
http://rajamenangis@gmail.com
 
Original Template By : uniQue  |    Modified and Maintained By : Intydez